Varmepumper - Udnytter luften som varmekilde

Med varmepumper får man glæde af naturens ressourcer.

Varmepumper er et godt alternativ til jordvarme, da dette system udelukkende bruger udeluft til opvarmning, dermed skal der ikke nedgraves jordslanger. Investeringen er desuden billigere end en investering i jordvarme.

Fordele ved en varmepumpe er:

  • Mindre forurening
  • Mindsker drivhuseffekten fra kul, olie og naturgas
  • En god og sikker investering
  • Anlægget betaler sig selv i form af årlig besparelse på varmeregningen
  • Sænker fyringsudgifterne ca. 40 % i forhold til olie eller naturgas

Ring og hør nærmere om forkellige typer af varmepumper.

Dit varmeforbrug

- skruer vi ned for, så det luner økonomisk!

Læs mere..

Dit nybyggeri

- har vi fuldstændig styr på!

Læs mere..