Jordvarme - Udnytter jorden som varmekilde

Jordvarmen er den vedvarende energiform, der har den bedste udnyttelsesgrad

Et jordvarmeanlæg virker således, at når solens stråler rammer jordens overflade, optages solens energi i jordlagene. Her lagres energien ved lave temperaturer mellem 5-10 grader. Den oplagrede energi, som til stadighed tilføres jorden, optages af de jordslanger, der nedgraves i jorden. Afhængig af husets størrelse og isoleringsgrad nedgraves der fra 250 m. jordslanger.


Sammenlignet med andre alternative energiformer, har jordvarmeanlæg den fordel, at uanset udetemperatur samt sol og vind, kan systemet levere den nødvendige energi hele tiden.

  • Mindre forurening
  • Mindsker drivhuseffekten fra kul, olie og naturgas.
  • Solen generer hver sommer ny energi i din jord
  • En god og sikker investering
  • Forøger husets værdi
  • Anlægget betaler sig selv i form af årlig besparelse på varmeregningen
  • Sænker fyringsudgifterne 50 % i forhold til olie eller naturgas

Dit varmeforbrug

- skruer vi ned for, så det luner økonomisk!

Læs mere..

Dit nybyggeri

- har vi fuldstændig styr på!

Læs mere..